Program

Nasz program wyborczy opiera się na fundamentalnych zagadnieniach, których realizacja zapewni stabilny, zrównoważony rozwój w całej Gminie Lubicz, bez podziału na lepszych i gorszych, mniej lub bardziej uprzywilejowanych. Program ten realizować będziemy przy Państwa udziale, bo jego założenia powstały dzięki Waszym opiniom, sugestiom i wskazówkom.

 

Stawiamy na OTWARTOŚĆ I WSPÓŁPRACĘ

To urząd jest dla ludzi, nie odwrotnie, bo OTWARTOŚĆ uważamy za podstawę do wszelkich dalszych działań. Jako wójt będę do Państwa dyspozycji bez tworzenia barier i utrudnień, nie mam zamiaru kryć się i unikać rozmów z mieszkańcami. Swoją rolę – a mówię to z perspektywy samorządowca z 20 -letnim stażem – postrzegam jako służbę dla naszej społeczności. Chcę Gminy, w której obowiązywać będą relacje partnerstwa. Zabiegać będę o szerokie wspieranie przez samorząd inicjatyw obywatelskich.


Stawiamy na ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W Gminie Lubicz zarejestrowanych jest ponad 1800 podmiotów gospodarczych.  Chcemy, by każdy przedsiębiorca prowadził swój biznes w przekonaniu, że może liczyć na wsparcie Wójta i Rady Gminy. Będzie ono polegać między innymi na stworzeniu punktu obsługi przedsiębiorców, w którym zarówno rolnicy, jak i przedsiębiorcy uzyskają informacje na temat możliwości rozwoju swojego biznesu.

Ponadto chcę, by środowisko lokalnych przedsiębiorców się skonsolidowało – jako wójt będę wspierała inicjatywy na rzecz promowania lokalnych produktów poprzez organizację targów, giełd, czy wydawania publikacji.

Zamierzam aktywnie zachęcać firmy spoza gminy do inwestowania na naszym terenie.


Stawiamy na BEZPIECZEŃSTWO

Najważniejszym moim priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i warunków dla zdrowego życia mieszkańców. W tym celu będę dążyła do budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych, oświetlenia ulic, budowy chodników i dróg rowerowych. Będę wspierała Ochotnicze Straże Pożarne, m.in. poprzez zakup kolejnych wozów bojowych i sprzętu.  

Jako wójt zamierzam skutecznie wyegzekwować od instytucji rządowych i wojewódzkich rozwiązanie problemu korków na drogach krajowych i wojewódzkich w Lubiczu Dolnym i Górnym oraz w Grębocinie i Złotorii.

Będąc wójtem w sposób zdecydowany będę starała się o tworzenie warunków do zdrowego życia – na przykład redukując poziom smogu w naszych miejscowościach poprzez szerokie gminne programy wspierania wymiany pieców, a także dofinansowywania instalacji ekologicznych źródeł ciepła.


Komitet Wyborczy Wyborców  Wspólnota Gminy Lubicz

Chcemy gminy przyjaznej mieszkańcowi. Otwartej na jego potrzeby i oczekiwania.
Będę wójtem, który z uwagą wsłuchuje się w głos społeczeństwa
.
Pod wieloma z postulatów, które już do nas dotarły, mogę podpisać się obiema rękami – jak choćby pod tym, by dać młodym ludziom szansę na rozwój Gminy.

Nasze wspólne cele to:

- wysoki poziom życia mieszkańców - budowa basenu w Lubiczu Górnym,  modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie wszystkich sołectw, tworzenie terenów rekreacyjnych, pełna kanalizacja gminy, budowa dróg i ulic,

- edukacja na poziomie poprzez doposażenie placówek szkolnych, budowę kolejnych sal gimnastycznych, realizację innowacji edukacyjnych,

- rozwój publicznej opieki przedszkolnej poprzez zwiększenie miejsc w przedszkolu publicznym

integracja mieszkańców - budowa kolejnych świetlic oraz modernizację i doposażenie już istniejących, a także wsparcie inicjatyw obywatelskich, organizacji społecznych, OSP, KGW, klubów seniora

- zdrowie i ekologia – walka ze smogiem, likwidacja korków, programy promocji zdrowia i sportu

 - skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych na inwestycje, edukację i inne działania społeczne


Co konkretnie chcemy zrealizować do 2023 roku:
- budowa sal sportowych w Lubiczu Dolnym i Młyńcu Pierwszym oraz w miarę potrzeb w Gronowie, 
- budowa basenu przy szkole w Lubiczu Górnym,
- modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw na terenie wszystkich 17 sołectw oraz budowa kolejnych placów zabaw, 
- zagospodarowanie terenów rekreacji w Lubiczu Dolnym /przy rzece Drwęcy / w Grębocinie i Złotorii,
- budowa świetlicy w Młyńcu Drugim oraz rozbudowa i przebudowa świetlicy i strażnicy OSP w Złotorii, 
- zakup samochodów pożarniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, 
- budowa kanalizacji i uzbrajanie nowych terenów w wodociągi, 
- budowa drogi do terenów przemysłowych w Lubiczu Dolnym – Małgorzatowie, 
- kompleksowa modernizacja dróg gminnych, 
- budowa ścieżek rowerowych Lubicz Górny – Nowa Wieś – Złotoria, z Lubicza Dolnego przez Jedwabno do Rogówka, a także chodników przy drogach wojewódzkich m.in. w Brzeźnie, Lubiczu Dolnym (ul. Grębocka),
- aktualizacja Studium Zagospodarowania Przestrzennego naszej Gminy, 
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań edukacyjnych rekreacyjnych sportowych i inwestycyjnych, 
- realizacja wszystkich zaplanowanych zadań w ramach programu ZIT i wieloletniej prognozy finansowej.


Zaprezentowany program to synteza tego, co będziemy chcieli wcielić w życie po 21 października. Niewykluczone, że w czasie trwania kadencji pojawią się nowe, dodatkowe wyzwania, wymagające szybkich i zdecydowanych decyzji. Jednak z pełną odpowiedzialnością obiecać możemy, że nasza praca w samorządzie zawsze podporządkowana będzie potrzebom mieszkańców naszej Gminy.

Dlatego prosimy – głosując wybierzecie program, od którego zależy dalszy zrównoważony rozwój Gminy Lubicz. Wybierzcie słusznie, wybierzcie kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota  Gminy Lubicz.

 

KANDYDACI

HANNA ANZEL | kandydatka na Wójta

Szanowni państwo! 
Nazywam się Hanna Anzel. Przedstawiam Państwu swoją kandydaturę na stanowisko Wójta Gminy Lubicz w nadchodzących wyborach samorządowych. Wierzę głęboko, że moja wiedza, wieloletnie doświadczenie i nowe pomysły na rozwój Gminy spotkają się z Państwa uznaniem.

Od urodzenia jestem mieszkanką Grębocina. Mieszkam tu wraz z mężem Donacjuszem. Tu wychowała się moja wspaniała córka Sylwia. Mamy dwójkę cudownych wnuków - Olusia i Stasia oraz wspaniałego zięcia Piotra 
Od wczesnego dzieciństwa lubiłam być z ludźmi, od wtedy już kochałam im pomagać oraz rozwiązywać problemy w swoim otoczeniu. Już w szkole podstawowej działałam w samorządzie szkolnym. 
Zdobyłam wyższe wykształcenie powiązane z pracą w samorządzie terytorialnym – jestem magistrem administracji, ze specjalizacją w zakresie zarządzania gminą. 
W 1998 roku po raz pierwszy zostałam radną Gminy Lubicz. W Radzie służyłam mieszkańcom przez 20 lat. W 2002 roku zostałam Przewodniczącą Rady Gminy. Funkcję tę – z małą przerwą - piastuję do dziś. 
Przez te wszystkie lata byłam inicjatorką wielu przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych, które zmieniły obraz tej Gminy na lepszy. Wiele z nich było efektem mojej umiejętności wsłuchiwania się w głosy mieszkańców. 
Inicjowałam oraz wspierałam wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak budowa nowego zespołu szkół w Grębocinie, hal sportowych w Lubiczu Górnym, Grębocinie i Złotorii, boisk wielofunkcyjnych, ponad dwudziestu placów zabaw, skanalizowania ponad połowy gminy. Byłam inicjatorką stworzenia gminnego programu dotacji na zakup solarów, pomp ciepła oraz wymiany pieców. Skutecznie zabiegałam o utworzenie przedszkola w Grębocinie. Wspierałam również inicjatywy w całej gminie, dzięki którym powstawały kolejne przedszkola niepubliczne. 
Wśród wielu inicjatyw społecznych, które były moimi pomysłami, chciałabym wymienić doroczne Święto Kobiet organizowane w Lubiczu Górnym, a także fundowaną corocznie Nagrodę Przewodniczącej Rady Gminy Lubicz za aktywność społeczną, wręczana młodym wolontariuszom. Do tradycji gminnej weszły zapoczątkowane przeze mnie wyjazdy rekreacyjne i rehabilitacyjne na baseny solankowe do Ciechocinka , w których bierze udział ponad 200 osób miesięcznie. Przez lata zabiegałam o godne wspieranie klubów seniora, Akcji Katolickiej oraz poważne wzmocnienie Ochotniczych Straży Pożarnych. Popierałam budowanie w naszej gminie klubów sportowych. 
Moim pomysłem były wyjazdowe posiedzenia komisji Rady Gminy w terenie – chciałam widzieć dany problem na miejscu, tam spotykać ludzi, których problem dotyczy. Ten otwarty i partnerski styl zarządzania chcę kontynuować jako przyszły Wójt. 
Udowodniłam, że gdy trzeba - potrafię dla rozwiązania problemów naszych miejscowości skutecznie zmobilizować mieszkańców, organizacje społeczne, radnych. Mam odwagę i umiem w takich sytuacjach szukać wsparcia u Starosty, Marszałka, posłów, senatorów. 
Od 20 lat w każdy pierwszy czwartek miesiąca pełnię dyżury radnej i tam spotykam się z licznie odwiedzającymi mnie mieszkańcami Gminy. Prócz tego byłam i jestem do dyspozycji mieszkańców także poza oficjalnymi dyżurami. Wszyscy mieszkańcy naszej Gminy, którym pomogłam i ich sprawy skutecznie załatwiłam mogą zaświadczyć o tym, że jestem konkretna i skuteczna.

Gminę Lubicz, jej mieszkańców, ich sukcesy i problemy znam jak mało kto. Przez lata pracy w samorządzie poznałam sposoby rozwiązywania tych problemów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu doskonale wiem, jak pokierować rozwojem naszej Gminy dla dobra wszystkich miejscowości. Jestem serdeczna i otwarta, ale gdy trzeba walczyć o sprawy ważne dla naszych mieszkańców – jestem energiczna i stanowcza w dążeniu do celu. 
Dlatego postanowiłam kandydować na stanowisko Wójta Gminy Lubicz. 
Już niebawem na moim profilu Facebook oraz na stronie internetowej przedstawię Państwu mój szczegółowy program wyborczy. 
Szanowni państwo! 
Głosując na mnie w wyborach na Wójta Gminy Lubicz wybierzecie Państwo doświadczenie, skuteczność i otwartość na ludzi. Takiego Wójta potrzebuje dziś Gmina Lubicz.

Pozdrawiam serdecznie
Hanna Anzel

ZBIGNIEW BARCIKOWSKI | kandydat na radnego z Młyńca Pierwszego i Drugiego

Mieszkaniec Młyńca.  Wykształcenie wyższe magisterskie, studia menadżerskie, Prodziekan Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie, trener kolarstwa. 
Uznany animator sportu, organizator wielu imprez sportowych i kulturalnych na terenie województwa. Otwarty na ludzi i ich problemy. Radny Gminy Lubicz w latach 2010-2018. Nagroda Marszałka woj. kujawsko-pomorskiego w 2014r. za propagowanie kultury fizycznej i sportu. 

MOJE PRIORYTETY

 • budowa sali sportowej  w Młyńcu Pierwszym,
 • remont i modernizacja ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym,
 • dokończenie budowy i pełne wyposażenie świetlicy w Młyńcu Drugim,
 • remont i modernizacja ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim,
 • wyasfaltowanie części drogi ul. Dolina Drwęcy w Józefowie.
 • wykorzystanie walorów turystycznych jeziora w Józefowie,
 • uzupełnienie niezbędnego oświetlenia,
 • dalsza poprawa nawierzchni dróg gruntowych,
 • rozbudowa placów zabaw dla dzieci,
 • organizacja imprez środowiskowo-integracyjnych dla różnych grup wiekowych.

MARIA BŁASZCZYK | kandydatka na radną ze Złotorii

Urodziłam się w Złotorii i mieszkam tu do chwili obecnej. Znane mi są dobrze
problemy i dążenia mieszkańców. Z zawodu jestem technikiem ekonomistą.
Od 40 lat pracuję w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Jestem
również zaangażowana w pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego. Od
1980r. działam w Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii, gdzie obecnie pełnię
funkcję Prezesa. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że prawie wszystkie zdania
postawione sobie w poprzednich kadencjach zrealizowałam.
Wszystkim, którzy zechcą na mnie głosować dziękuję za zaufanie

MÓJ PROGRAM WYBORCZY
W obecnej kadencji szczególną uwagę chcę zwrócić na:

 • budowę i modernizację ulic i chodników,
 • budowę ścieżki pieszo-rowerowej ze Złotorii do Lubicza Górnego,
 • rozbudowę kanalizacji,
 • kompleksową rozbudowę budynku OSP w Złotorii. W przygotowanym już projekcie znajduje się pomieszczenie na Bibliotekę Publiczną i sala użyteczności publicznej,
 • rozbudowę placu zabaw, rekreacji i wypoczynku przy ul. Leśnej,
 • uzupełnienie oświetleń,
 • współpracą z mieszkańcami na rzecz rozwoju naszej miejscowości.

Bardzo proszę o zaufanie i o Państwa głos.

MARIOLA FALKOWSKA | kandydatka na radną z Lubicza Górnego i Mierzynka

Mam 50 lat. Jestem mamą pięciu synów. Prowadzę wraz z mężem gospodarstwo rolne w
Mierzynku, gdzie mieszkam od 16 lat (Wcześniej 24 lata w Lubiczu Górnym).

Drugą kadencję pełnię funkcję Radnej Mierzynka i Lubicza Górnego oraz funkcję
przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich przy OSP w Mierzynku.
Działam również w Lubickim Klubie Krwiodawców, gdzie jestem również krwiodawcą.
Nie należę do żadnej partii.
Bliskie mi są sprawy zwykłych ludzi.
W Radzie Gminy chcę działać na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców.

Głównymi zadaniami do realizacji są:

 • pełna kanalizacja Lubicza Górnego,
 • kompleksowa modernizacja dróg i ulic w Lubiczu Górnym i Mierzynku,
 • budowa chodników,
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Nowej Wsi, zapewniającej m.in. bezpieczne,
 • dojście do cmentarza,
 • budowa kolejnych lamp ulicznych,
 • zapewnienie w miejscowości porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • rozbudowa przedszkola publicznego – więcej miejsc w przedszkolu,
 • modernizacja oraz doposażenie świetlicy w Mierzynku,
 • doprowadzenie do likwidacji korków na drodze krajowej nr 10.

JERZY GURANOWSKI | kandydat na radnego z Grębocina

Mam 57 lat – z tego 50 lat mieszkam w Grębocinie. Jestem żonaty, mam trójkę dzieci. Jestem
absolwentem Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie. Obecnie jestem rencistą.

Działam społecznie od 1978 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębocinie. Od 2014 roku
jestem radnym z Grębocina w Radzie Gminy Lubicz.

Jako radny będę starał się wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz inicjatywy gospodarcze i
społeczne mieszkańców naszego sołectwa. Uważam bowiem, że Grębocin ma wielki
potencjał do stania się solidnym ośrodkiem przedsiębiorczości i aktywności lokalnej w skali
regionu.

Moje priorytety dla Grębocina to

 • radykalna poprawa stanu ulic i dróg,
 • rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Orliku,
 • poprawa bezpieczeństwa publicznego w naszej wsi, m.in. spowolnienie ruchu na ul. Mostowej, zwiększenie patroli policji,
 • wspieranie organizacji społecznych działających w Grębocinie oraz wzbogacenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców,
 • otwartość na propozycje mieszkańców co do innych ważnych priorytetów rozwoju Grębocina.


Szanowni wyborcy! Jestem długoletnim, doświadczonym strażakiem i społecznikiem –
wierzę, że tylko współpracując ze sobą zapewnimy Grębocinowi rozwój oraz dobre i
bezpieczne życie jego mieszkańcom. Tym ideałom chcę służyć jako radny.

Dlatego proszę o Wasz głos w wyborach 21 października 2018 roku.

MAŁGORZATA JURKIEWICZ | kandydatka na radną z Grębocina

Mam 55 lat. Przez kilkanaście lat razem z mężem prowadziłam działalność
gospodarczą. Jestem absolwentką Liceum Ekonomicznego w Toruniu. Mam
dwie wspaniałe córki i czterech wnuków. Obecnie zajmuję się domem i
prowadzę gospodarstwo rolne. W związku z tym mam nienormowany czas
pracy, co pozwala mi w pełni zająć się działalnością społeczną.

Od urodzenia mieszkam w Grębocinie. Znam mieszkańców Grębocina i ich
potrzeby. Już drugą kadencję jestem sołtysem. Praca społeczna, w której
spełniam się dla dobra mieszkańców daje mi ogromną satysfakcję i radość.

Ostatnio daje się zauważyć napływ wielu nowych mieszkańców do naszej
miejscowości, dlatego widzę potrzebę większej integracji mieszkańców i ich
włączenie w aktywne życie społeczności grębocińskiej. Chciałabym, aby
Grębocin był wzorem solidarnej i zintegrowanej miejscowości.

Ja zaś chcę być wzorem dobrej radnej – dostępnej, otwartej na współpracę,
zaangażowanej.

Mój program – rozwój, bezpieczeństwo i współpraca dla dobra Grębocina!

 1. Kompleksowa modernizacja ulic i dróg.
 2. Zadbanie o wytyczenie ronda na drodze krajowej w Grębocinie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
 3. Uzupełnienie oświetleń ulicznych.
 4. Remonty chodników oraz budowa nowych chodników.
 5. Modernizacja placów zabaw dla dzieci, a także budowa nowych miejsc rekreacji – w tym przy ul. Owocowej.
 6. Poprawa bezpieczeństwa – zwiększenie liczby patroli policji, doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej.
 7. Współpraca z organizacjami społecznymi z naszej miejscowości.

WOJCIECH KAMIŃSKI | kandydat na radnego z Lubicza Górnego

Mam 34 lata. Od urodzenia mieszkam w Lubiczu wraz z żoną wychowujemy dwoje synów. 
Posiadam wykształcenie średnie. Od 12 lat pracuje w Toruńskich Wodociągach. 
Jestem osobą bardzo pracowitą oraz sumiennie wykonuje powierzone mi zadania. 
Moimi zainteresowaniami są: motoryzacja i mechanika pojazdów.

Kandyduję na radnego Gminy Lubicz z Lubicza Górnego, podczas swojej kadencji będę starał się o:

 • wybudowanie basenu w Lubiczu Górnym,
 • rozbudowę przedszkola publicznego w Lubiczu Górnym,
 • poprawę komunikacji autobusowej,
 • budowę przystanku PKP w Lubiczu Górnym – łatwy dojazd do Torunia Wschodniego,
 • poprawę bezpieczeństwa po przez: nowe nawierzchnie dróg, budowę chodników oraz zwiększenie oświetlenia,
 • rozbudowę kanalizacji,
 • rozbudowę oraz modernizację istniejących miejsc wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • wspierania inicjatyw społecznych, sportowych, szczególnie skierowanych do młodzieży,
 • budowę przystanku PKP w Lubiczu Górnym,
 • budowę krytej pływalni przyszkolnej.

TERESA KLAWIŃSKA | kandydatka na radną z Lubicza Dolnego

Urodziłam się w Lubiczu Dolnym i mieszkam tu całe swoje życie. Mam dwóch synów oraz sześcioro wnucząt. 
Od 1966 roku pracuję jako nauczyciel. Jestem wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, którą zawsze uwrażliwiałam na piękno polskiej przyrody, ucząc ją jednocześnie miłości do swej „Małej Ojczyzny”.
Mam duże doświadczenie jako inicjatorka i realizatorka wielu inicjatyw społecznych, m.in. założenia w Klubu Honorowych Dawców Krwi w Lubiczu, realizacji ścieżki edukacyjnej „Eko-Drwęca”, organizacji Forum Ekologicznego Młodzieży, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dnia Ziemi, Święta Polskiej Niezapominajki, Spotkań Pokoleń. 
Aktywnie działam w Lidze Ochrony Przyrody, PCK, Polskim Klubie Ekologicznym. 
Moja praca zawodowa i społeczna została doceniona wysokimi odznaczeniami państwowymi – w tym Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Kocham ludzi i lubię im pomagać, zajmując się problemami ich życia codziennego.
Wielokrotnie wspierałam procesy integracji środowiskowej, organizowałam pomoc dla osób niepełnosprawnych.

Mój program

 • Widzę potrzebę dalszego aktywizowania i integrowania naszej społeczności lubickiej
  poprzez wspieranie organizacji społecznych, w tym  klubów seniora oraz OSP.
  Chcę to realizować wspólnie z Radą Sołecką.
 • Jako radna Gminy Lubicz będę dbała o sprawy dzieci i młodzieży – ich prawo do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz ich bezpieczeństwo.
 • Potrzebujemy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej – będę o zabiegała o jej budowę w najbliższym czasie.
 • Zależy mi również na dalszym wspieraniu aktywności osób starszych – m.in. poprzez organizację wyjazdów do opery, teatru muzycznego itp.
 • Będę dbała o to, aby Lubicz Dolny rozwijał się gospodarczo, ale z poszanowaniem środowiska naturalnego. W szczególności będę dążyła do dokończenia kanalizacji naszej wsi oraz modernizacji ulic w naszej miejscowości.
 • Szczególnie zależy mi na odciążeniu od ruchu TIR-ów ulicy Dworcowej - konieczne jest przygotowanie nowej drogi do firm na Małgorzatowie.
 • Wspólnie z radnymi z Lubicza Górnego będę do skutku naciskała na władze wojewódzkie i krajowe w celu rozwiązania problemu zakorkowania Lubicza Dolnego przez tranzyt samochodów.
 • Nasza miejscowość potrzebuje również nowego cmentarza – chciałabym, by doprowadzono do adaptacji na ten cel już wyznaczonego terenu przy zbiegu ulic Małgorzatowo i Antoniewo.
 • Oczywiście dalej zamierzam organizować dla mieszkańców wycieczki krajoznawcze i wyjazdy rekreacyjne, np. na baseny termalne.

RYSZARD KORPALSKI | kandydat na radnego z Lubicza Dolnego


Mieszkam w Lubiczu Dolnym od 40 lat. Drugą kadencję pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubicz. Obecnie jestem rencistą. 
Podczas mojej kadencji przyczyniłem się do realizacji wielu wniosków m.in. modernizacji ulic: Brzozowej, Narcyzowej, Sosnowej, Akacjowej, Topolowej, Różanej, Konwaliowej i Liliowej, a także częściowego uzupełnienia kanalizacji sanitarnej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związanego z lokalizacją nowego cmentarza. Efekt tych inwestycji w dużym stopniu zadowolił znaczną część mieszkańców Lubicza Dolnego. 
Swój wolny czas również poświęcam na pracę w Ochotniczej Straży Pożarnej, w której od 18 lat sprawuję obowiązki prezesa zarządu. Trzecią kadencję jestem prezesem Zarządu Gminnego OSP w Lubiczu. Bardzo cenię sobie współpracę z Sołtysem i Radą Sołecką. Realizacja inwestycji poprawiających warunki życia i bezpieczeństwo miejscowej małej ojczyzny oraz wszelkie działania na rzecz jej mieszkańców dają mi sporą satysfakcję. 

Mój program na kolejne lata to: 

 • budowa kanalizacji ulic: Leśnej, Jesionowej, Klonowej, Kasztanowej i Magnoliowej; 
 • modernizacja ulicy Magnoliowej; 
 • budowa chodnika przy ulicy Różanej; 
 • budowa chodnika łączącego Lubicz Dolny z Grębocinem (ul. Grębocka do autostrady) 
 • wytyczenie ścieżki rowerowej łączącej Lubicz Dolny ze ścieżką w Toruniu; 
 • budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym; 
 • zagospodarowanie terenu przy Drwęcy do celów rekreacyjnych; 
 • adaptacja nowego cmentarza na terenie Małgorzatowa

Nie są to puste obietnice wyborcze. Mój program ma poparcie Komitetu Wyborczego „Wspólnota Gminy Lubicz” i kandydata na wójta - Hanny Anzel. 
W celu realizacji wyżej wymienionych zadań, są potrzebne Państwa głosy. 
Serdecznie zapraszam na wybory. Oddając na mnie swój głos stawiacie na doświadczenie i skuteczność, a nie tylko na typowe obietnice. 
 

ALDONA PEREGONCZUK | kandydatka na radną ze Złotorii

Mam 60 lat. Jestem mężatką, mam troje dzieci i czworo wspaniałych wnuków. Jestem bezpartyjna. Z wykształcenia i zamiłowania byłam nauczycielką. Obecnie jestem na emeryturze i swój czas chcę poświęcić dalszemu rozwojowi naszej pięknej i historycznej miejscowości jaką jest Złotoria. 

Jako radna ze Złotorii obecnej i poprzedniej kadencji z satysfakcją mogę powiedzieć, że prawie wszystkie zdania postawione sobie w poprzednich kadencjach zrealizowałam.

Wszystkim, którzy zechcą na mnie głosować dziękuję za zaufanie.

MÓJ PROGRAM WYBORCZY 
W obecnej kadencji szczególną uwagę chcę zwrócić na:

 • budowę i modernizację ulic i chodników
 • budowę ścieżki pieszo-rowerowej  ze Złotorii do Lubicza Górnego 
 • rozbudowę kanalizacji
 • kompleksową rozbudowę budynku OSP w Złotorii.  W przygotowanym już projekcie znajduje się pomieszczenie na Bibliotekę Publiczną i sala użyteczności publicznej.
 • rozbudowę placu  zabaw, rekreacji  i wypoczynku przy ul. Leśnej
 • uzupełnienie oświetleń
 • współpracą z mieszkańcami na rzecz rozwoju naszej miejscowości

Bardzo proszę o zaufanie i o Państwa głos

JULIUSZ PRZYBYLSKI | kandydat na radnego z Lubicza Górnego

Od 34 lat mieszkam na terenie osiedla w Lubiczu Górnym.
Zawsze staram się być blisko ludzi, każdego dnia można mnie osobiście spotkać, bo cenię sobie kontakt z mieszkańcami. Od wielu lat aktywnie i uczciwie pracuję na rzecz Lubicza Górnego. 
Wierzę, że nasza miejscowość ma duży potencjał i może się nadal pięknie rozwijać. Przybywa nam mieszkańców, budują się nowe mieszkania. Powstają miejsca atrakcyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.

Jako Państwa Radny chcę pracować nad poprawą wizerunku naszej miejscowości w zakresie:

 • dalszej modernizacji infrastruktury oświatowej, utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym, dalszą rozbudową i modernizacją Przedszkola Publicznego,
 • rozwijania oferty kulturalnej oraz sportowej dla dzieci i młodzieży, tak aby wspierać aktywne formy spędzania czasu wolnego,
 • tworzenia miejsc przyjaznych dla rodziców młodszych dzieci oraz osób starszych, doposażenie świetlicy wiejskiej,
 • poprawy infrastruktury drogowej, modernizację ulic, chodników, miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych, uzupełnienie oświetlenia ulicznego,
 • ulepszania dostępności do środków komunikacji miejskiej,
 • wspierania integracji  środowiskowej, podejmowania inicjatyw mieszkańców, wspólnych spotkań na imprezach takich jak Lubickie Lato, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wigilie z Klubami i Stowarzyszeniami, 
 • poprawy bezpieczeństwa i jakości życia, 
 • realizacji inwestycji poprawiających życie mieszkańców we współpracy z Radnymi z innych okręgów oraz Spółdzielnią Mieszkaniową, Radą Sołecką, Parafią. 

Dziękuję za okazane zaufanie i zapraszam Państwa do udziału w wyborach. Jestem pewien, że dzięki naszej wspólnej pracy Lubicz Górny będzie się nadal wspaniale rozwijał i będzie nam wszystkim się tu żyło bezpiecznie i przyjemnie.

KAZIMIERZ RYBACKI | kandydat na radnego z Brzezinka, Brzeźna oraz Rogowa

Od urodzenia mieszkam w Brzezinku.
Jestem długoletnim samorządowcem, radnym czterech kadencji. Jestem otwarty na współpracę z mieszkańcami Brzezinka, Brzeźna i Rogowa.

Chcę rozwiązywać ich problemy, przedstawiając swój program wyborczy: 

Dla Brzezinka

 1. Montaż lamp oświetleniowych: przy drodze powiatowej w kierunku Brzeźna, przy drodze gminnej w kierunku Gronowa, przy drodze gminnej, przy tzw. pałacu, pozostałych drogach gminnych w miarę potrzeb. 
 2. Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Brzezinko. 
 3. Daleko idąca współpraca ze stowarzyszeniami działającymi w sołectwie Brzezinko. 
 4. Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Brzezinka do Młyńca. 


Dla Brzeźna: 

 1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej.  
 2. Modernizacja drogi wojewódzkiej w kierunku Turzna. 
 3. Gruntowna naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa.
 4. Montaż brakujących lamp oświetleniowych. 
 5. Współpraca ze stowarzyszeniami w Brzeźnie. 
 6. Podjęcie działań w sprawie budowy chodnika od stacji benzynowej do ronda przy drodze krajowej nr 15. 


Dla Rogowa: 

 1. Modernizacja drogi powiatowej z Rogowa do Turzna. 
 2. Modernizacja drogi gminnej w kierunku Lipniczek. 
 3. Gruntowna naprawa dróg gminnych w Rogowie. 
 4. Montaż brakujących lamp oświetleniowych. 
 5. Współpraca ze stowarzyszeniami w Rogowie. 

DANUTA STANISZEWSKA | kandydatka na radną z Jedwabna i Rogówka

Drodzy wyborcy!
Nazywam się Danuta Staniszewska.
Mam 56 lat. Od urodzenia mieszkam w Jedwabnie. Wraz z mężem prowadzę gospodarstwo
rolne. Mam troje dorosłych dzieci oraz ośmiomiesięczną wnuczkę. Posiadam średnie
wykształcenie techniczne. Z zawodu jestem technologiem produktów rolno - spożywczych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej. Byłam Radną Gminy Lubicz w
latach 1994-2002 oraz w latach 2006-2018.
Dobrze mi są znane problemy Jedwabna i Rogówka. Potrafię wykorzystać do ich
rozwiązywania mechanizmy działania samorządu terytorialnego.
Jako przyszła Radna Gminy Lubicz stawiam na rozwój, otwartość i przedsiębiorczość.

Zamierzam zadbać o rozwój Jedwabna i Rogówka poprzez:

 • modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz montaż kolejnych lamp ulicznych,
 • budowę ścieżki pieszo- rowerowej z Lubicza Dolnego przez Jedwabno do Rogówka oraz jej przedłużenie aż do Turzna,
 • modernizację świetlic wiejskich w Jedwabnie i Rogówku – ich doposażenie, docieplenie,
 • rozbudowę terenów rekreacyjnych – boisk, placów zabaw.

Głosując na mnie w wyborach na Radna Gminy Lubicz wybierzecie Państwo wiedzę,
kompetentność i skuteczność.
Głos oddany na mnie nie będzie głosem straconym!

MARZANNA JOLANTA SZURPITA | kandydatka na radną z Krobi

Od 29 lat wraz z mężem i córką mieszkam na terenie Gminy Lubicz, z tego16 lat w Krobi. Pracuję jako pedagog terapeuta w Szkole
Podstawowej w Lubiczu Dolnym. Wspieram w rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się i niepełnosprawne.

Od początku pracy zawodowej interesują mnie sprawy społeczne, jestem wrażliwa na problemy zwykłych ludzi. Aktywnie i systematycznie
współpracuję z różnymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin.

W latach 1994-2002 byłam w Lubiczu Górnym radną Rady Gminy. Zdobyłam tam duże doświadczenie jako inicjatorka i realizatorka różnych
inicjatyw społecznych, m.in. integracji środowiska osób i rodzin dotkniętych niepełnosprawnością, organizację przez Gminę Lubicz kolonii
letnich oraz ponowne uruchomienie przedszkola.

Na terenie SM w Lubiczu Górnym prowadziłam wiele imprez środowiskowych, zajęć dla dzieci i festynów. Byłam inicjatorką powstania
Świetlicy Osiedlowej, Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Lubiczu Górnym oraz integracji seniorów. Po przeprowadzeniu się
do Krobi wspierałam Radę Sołecką w organizowaniu Dnia Dziecka.

Problemy mieszkańców Krobi są mi dobrze znane, dlatego za najważniejsze uważam:

 1. Pełną kanalizację i gazyfikację Krobi.
 2. Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą krajową nr 10 w celu jej udrożnienia oraz poprawy bezpieczeństwa.
 3. Rozszerzenie linii autobusowej nr 35 o kursy nocne.
 4. Kompleksowe utwardzenie ulic w Krobi oraz uzupełnienie oświetleni ulicznych.
 5. Budowę ścieżki pieszo-rowerowej przez Krobię do Młyńca.
 6. Integrację mieszkańców poprzez imprezy, festyny, zawody sportowe oraz zajęcia warsztatowe, w oparciu o świetlicę.
 7. Modernizację i rozbudowę placów zabaw.
 8. Stworzenie internetowego portalu informacyjnego dla mieszkańców Krobi.
 9. Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach.

DANUTA WOJCIECHOWSKA | kandydatka na radną z Grabowca, Kopanina i Nowej Wsi

Z wykształcenia jestem handlowcem-ekonomistą, praca społeczna jest moją pasją, charytatywnie pomagam ludziom organizując zbiórki pieniędzy, darów rzeczowych oraz współprowadzę zajęcia dla dzieci w świetlicy środowiskowej w Grabowcu. Od dwóch kadencji jestem sołtysem sołectwa Grabowiec.
Obecnie jestem kandydatką na Radną do Rady Gminy z okręgu, który obejmuje
sołectwa Grabowiec, Kopanino i Nowa Wieś.
Chcę być osobą otwartą na współpracę z sołtysami i mieszkańcami z miejscowości z mojego okręgu wyborczego ,ponieważ Państwa postulaty będą dla mnie cennymi wskazówkami dla mojej pracy jako radnej. To Wy Państwo wiecie co w każdej wsi należy zrobić, by poprawić standard życia w naszej małej
Ojczyźnie.

Dla miejscowości z okręgu wyborczego pragnę zaproponować jako priorytety:

Grabowiec:

 • poprawa organizacji komunikacji zbiorowej,
 • doświetlenie i remonty ulic,
 • doposażenie zespołu boisk,
 • przygotowanie koncepcji budowy nowej świetlicy wiejskiej.


Kopanino:

 • doświetlenie ulic,
 • budowa chodników,
 • modernizacja boiska do piłki nożnej.


Nowa Wieś

 • poprawa organizacji komunikacji zbiorowej i doświetlenie ulic,
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej przez całą miejscowość.

KARINA WRONIECKA | kandydatka na radną z Gronowa i Gronówka

Szanowni Państwo!
Mieszkam w Gronowie od urodzenia. To moje miejsce na ziemi, które kocham i tutaj czuję się zawsze „u siebie”. 
Funkcję radnej pełnię od trzech kadencji. Za swój sukces uważam aktywizację lokalnego środowiska i dobrą współpracę z mieszkańcami. Lubię to, co robię i szanuję ludzi, a praca dla nich sprawia mi satysfakcję i motywuje do działania. 

Mieszkańcom Gronowa i Gronówka, których reprezentuję chciałabym powiedzieć, że praca na rzecz naszej lokalnej społeczności to zaszczyt i wyzwanie. Cieszą mnie wszystkie sprawy, w których interweniowałam i które znalazły swoje pozytywne zakończenie min.: modernizacja i asfaltowanie  kilku dróg gminnych i drogi powiatowej, nowa droga dojazdowa w Gronówku, kolejne lampy, chodniki, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, progi zwalniające, tereny zielone, skwerek przy kościele, parking przy kościele i szkole, wymiana stolarki okiennej i doposażenie szkoły podstawowej, parking przed szkołą,  oczyszczalnie ścieków przy szkole i budynkach komunalnych. Zakup dwóch  samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu dla naszej OSP, dotacje dla kościoła, organizacja wakacyjnych  zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, funkcjonowanie świetlicy dla dzieci w budynku Akcji Katolickiej w Gronowie, podjęcie działań w celu przejęcia przez gminę  gruntu pod plac zabaw w Gronówku od KOWR.

Bardzo  cenię sobie współpracę z sołtysem, radą sołecką, społecznością  szkoły podstawowej, filią Gminnej Biblioteki Publicznej, OSP w Gronowie, parafią i Akcją Katolicką w Gronowie.
Jestem inicjatorką i współorganizuję  różnego rodzaju imprezy integracyjne dla mieszkańców.: Babska Biesiada,  Dzień Dziecka, Zaproś Sąsiada, Spotkanie Opłatkowe, ogniska,  pokazy, kuligi,  itp. 
Wakacyjne wyjazdy autokarowe dla mieszkańców  nad morze stały się już tradycją i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
Wszystkie te  działania są możliwe dzięki współpracy i wsparciu aktywnych mieszkańców oraz władz naszej gminy. Za co bardzo serdecznie dziękuję. 

Program wyborczy: 

 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gronowa i Gronówka poprzez modernizacje dróg gminnych i powiatowych oraz  budowę nowych chodników.
 • Projekty i wykonanie kolejnych oświetleń.
 • Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w Gronówku 
 • Budowa nowego miejsca rekreacji w Gronowie,
 • Termoizolacja budynku szkoły podstawowej oraz budowa sali gimnastycznej. 
 • Aktywizacja życia społecznego i kulturalnego poprzez organizacje imprez integracyjnych i wyjazdów.
 • Dalsze zagospodarowanie terenów zielonych, poprawa estetyki miejscowości.
 • Wsparcie działań związanych z gazyfikacją Gronowa- w terenach o zwartej zabudowie.
 • Zakup przez gminę gruntów pod nowy cmentarz oraz dalsza pomoc w pozyskiwaniu dotacji na  remont kościoła w Gronowie.
 • kontynuacja rozmów  z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych – budowy chodnika od ronda  do granic Gronowa, przy drodze krajowej nr 15.
 • dalsze starania o przyłączenie budynków w Gronówku do kanalizacji prowadzonej przez  gminę Łysomice

Dziękuję za okazane zaufanie i proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach samorządowych 21.10.2018!